K textu Alaina Besançona „Benedikt XVI. a integristé“

K textu Alaina Besançona „Benedikt XVI. a integristé“

Ota Filip

S velkým zájmem jsem - zase - četl Kontexty čís. 3/2010 a v něm chytrý článek Alaina Besançona „Benedikt XVI. a integristé".Pokusím se stručně formulovat názory četných farníků z diecése Augsburské a Mnichovské i z německých biskupství na papeže Benedikta XVI., které se podstatně liší od stanovisek francouzského autora. (...)