Konec éry nevinnosti

Konec éry nevinnosti

Rozhovor s Lubomírem Kopečkem
Ondřej Šlechta

Známý český politolog Lubomír Kopeček je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české politice a srovnávací politologii. Ve své nové knize Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998–2002 se pokusil o komplexní shrnutí příčin a dopadů tzv. Opoziční smlouvy, která v letech 1998–2002 výrazně ovlivnila a přetvořila českou politickou krajinu. Autor touto po odborné stránce nesporně kvalitní a přitom čtivou prací navazuje na svou knihu Éra nevinnosti, která mapuje počátky demokratické politiky v Československu a posléze v České republice v letech 1989–1997. (…)