Krajiny Františka Hrubína

Krajiny Františka Hrubína

Nikola Homolová Richtrová

V případě Posázaví není zatím do třetice - právě jméno Františka Hrubína zůstává pevně spojeno s vesnicemi Lešany, Břežany a Netvořice i dalšími místy, která vrostla do převážné části jeho díla. A k těmto místům přibyl ještě později jihočeský Chlum u Třeboně. Kraj rodových kořenů a místo letních pobytů, tolik vzdálené od uspěchané, horečnaté a syrové Prahy, krajiny spjaté s dětským světem a světem snění a touhy: „Včera jsme přijeli v ch 26 hodin: Ale to, co se tam v Praze oddrmolí a odkouří a odkafuje, a často i odpracuje, že sotva stačíš párkrát zamžikat očima, zde t r v á ! Jsem tu tudíž nejméně 26 let." (Lešany, 24. června 1952) (…)