Kristův svědek Vít Bohumil Tajovský (1912–1999)

Kristův svědek Vít Bohumil Tajovský (1912–1999)

Josef Mlejnek

Letos by se dožil sta let otec VÍT BOHUMIL TAJOVSKÝ, opat premonstrátského kláštera v Želivě. Narodil se 3. března 1912 v Klanečné u Havlíčkova Brodu a přes kruté životní peripetie se dožil požehnaného věku: zemřel na prahu nového tisíciletí 11. prosince 1999. Kristův svědek, martyros, což se do češtiny překládá jako mučedník, nikdy svého Pána nezapřel, ani když byl skutečně mučen. „Cožpak mučedníci, těm je hej, ti jsou v nebi a radují se s Pánem, ale my tady na zemi jsme na tom o něco hůř," povzdechl si jednou s humorem v dusivé normalizační atmosféře. (...)