Kultura podvodů

Kultura podvodů

Roger Scruton

Vysoká kultura je sebeuvědomění společnosti. Obsahuje díla výtvarného umění, hudby, literatury, vědy a filosofie, která vytvářejí sdílený vztahový rámec vzdělaných lidí. Vysoká kultura je křehký výdobytek a přetrvává pouze tehdy, když má oporu ve smyslu pro tradici a v obecném schvalování průvodních společenských norem. Pokud se tyto věci vytrácejí, k čemuž nevyhnutelně dochází, na místo vysoké kultury nastupuje kultura podvodů. (…)