Kulturní obrat směrem k vitální společnosti

Kulturní obrat směrem k vitální společnosti

Udo Di Fabio

  Určitý řád vnímáme jako spravedlivý tehdy, když respektuje základní, společně sdílené hodnoty a když slibuje indivi­duální štěstí ve stabilním společenství. Hodnoty ovšem existují v různých sociálních souvztažnostech, nejsou zcela bez vzájemných vztahů, jsou nicméně rozdílné. Existují právní hodnoty politického společenství, k nimž patří svoboda, rov­nost před zákonem a demokracie. Hospodářství pěstuje hodnoty výnosnosti, efektivnosti a růstu, umění podporuje hodnoty estetiky, originality i expresivní signifikace, zatímco v soukromé oblasti je ceněn osobní úspěch, sociální blízkost a uznání. Svobodomyslná ústava podtrhuje politické hodnoty a je tedy v tomto směru potvrzením základních politických hodnotových rozhodnutí právní formou, ostatní ponechává svobodnému společenskému rozvoji. (...)