Legenda Bauhaus (I.)

Legenda Bauhaus (I.)

Výmar – umění a technika, utopie a realita
František Mikš

V roce 1926 pořídil fotograf a architekt Erich Consemüller v rámci cyklu Bauhaus-Szene několik působivých snímků, které mezi ostatními zvláště zaujmou. Je na nich zachycena mladá žena  v ikonickém Breuerově křesle „Wasilly“ z ohýbaných ocelových trubek, jednom z nejproslulejších designových produktů Bauhausu, jenž se stal symbolem modernosti. Žena sedí relaxovaně s rukou na opěradle, a nebylo by na ní nic zvláštního, kdyby místo hlavy neměla jakési hladké kovové „vejce“ připomínající hlavu sériových robotů, jak je známe ze starších vědecko-fantastických filmů (ve skutečnosti jde o divadelní masku od Oskara Schlemmera). To ve spojení s přísně technicistní konstrukcí Breuerova křesla a funkcionalistickou prázdnotou interiéru vyvolává zvláštní atmosféru. Fotograf jako by zde bezděčně zachytil nejsilnější vnitřní svár provázející Bauhaus od jeho počátků, dvě jeho protichůdné tváře: uhranutí možnostmi techniky a sériové produkce, a současně obavy a úzkost s tím spojené. Vystihuje i jistý druh bláznovství, extravagance, pozérství a sebepropagace, které byly této instituci vlastní a bez nichž by se nestala tím, čím dnes je. Legendou. (…)