Magor a moucha

Magor a moucha

Aneb Magorův bestiář a jiné tlaky…
Zdeněk Volf

Magorovo borágo, Magorova mystická růže, Magorovy labutí písně, Magor dětem, Magorovi ptáci… zkrátka Magorova summa. Magorův zápisník. Magorovy dopisy. A dokonce na Magorově konferenci (14.–15. 11. 2013), ke konci referátu psychologa Martina Hyblera, vážný návrh na Magorovu beatifikaci. Zmagořili jsme? Snad kromě Magora samého: „vím, že léta předlouhá / strávím v Očistci“ ! Což není jen nějaké přepjaté kajícnictví budoucího barokního světce či světice. To se dočítáme v Magorově předsmrtné sbírce Rok krysy. Tedy v básni, kde se vždy střetává vědomé s nevědomým. (…)