Marxismus jako krajní libertarianismus

Marxismus jako krajní libertarianismus

Giovanni Sartori o rozkladu hegeliánské filosofie
Marek Bankowicz

Vynikající italský politolog Giovanni Sartori (1924) se proslavil mnoha publikacemi z oblasti komparativní politologie, které po dlouhá léta určovaly směr příslušného politologického výzkumu. Naproti tomu je poněkud méně známý jako znalec a kritický badatel marxismu, ačkoliv se Marxovu učení se zájmem věnoval od počátků své vědecké kariéry. (…)