Migrační krize, selhání multikulturalismu a bezradnost Západu

Migrační krize, selhání multikulturalismu a bezradnost Západu

Současná migrační vlna není přírodní katastrofou, ale politickým a bezpečnostním problémem, který má dobrá a špatná řešení
Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Je zřejmé, že hlavním příznakem současné migrační krize je více její komplexnost než faktický rozsah, i když i ten je alarmující. V průběhu dějin docházelo často k různým rozsáhlým migracím a celé minulé století v tomto ohledu neblaze vynikalo. Většinou však s sebou nenesly zároveň aspekt jazykový, etnický, náboženský a kulturně-zvykový. Rysem této migrační vlny je právě souběh všech těchto aspektů, což ve spojení s jejím rozsahem představuje vážné civilizační i bezpečnostní riziko. Drtivá většina ze statisíců migrantů přicházejících do Evropy z jiných kontinentů je odlišná ve všech čtyřech zmíněných dimenzích – a je nutné s těmito odlišnostmi počítat, nikoli je účelově zastírat. (…)