Milý pane Izope

Milý pane Izope

Debata o rozumu a politice mezi Josefem Šafaříkem a Ferdinandem Peroutkou
Pavel Švanda

 „Milý pane Izope, jistě ani nevíte, jak se Vaše dva dopisy staly proslulými. Patrně jest to odměna, již si odnáší i zasluhuje upřímný cit.“ Tak uvedl Ferdinand Peroutka svou druhou a závěrečnou odpověď v Přítomnosti z 20. 5. 1936 pisateli polemických dopisů, podepsaném pseudonymem Izop. Dnes víme, že jejich autorem byl spisovatel Josef Šafařík, později známý eseji věnovanými především situaci člověka v civilizaci stroje. (…)