Mít národní zájmy je v našem zájmu

Mít národní zájmy je v našem zájmu

Petr Fiala

Národní zájem je pojem, který by měl být alespoň pro pravicově smýšlejícího člověka jasný a samozřejmý. Národní zájmy jsou přece tím, co významně určuje zahraniční politiku. Bohužel, v českém prostředí tomu tak není. Dobře to dokládá moje nedávná zkušenost. Po diskusi s občany v jistém moravském městě za mnou přišel jeden z účastníků a říkal mi, že přece nemůžeme mít národní zájmy, když se statisíce lidí hlásí k jiné než české národnosti. „A co zájmy Moravanů, Slezanů, Slováků?“ ptal se. Tato historka svědčí o tom, že termín národní zájmy je u nás – k naší škodě – hluboce nepochopen. (…)