Mlejnkovo pokojně neklidné Sklepní okénko

Mlejnkovo pokojně neklidné Sklepní okénko

Pavel Švanda

Básnická sbírka Josefa Mlejnka Sklepní okénko je příjemně lehká. Čtenář není zavalen metaforickým hlomozem ani básnickým světabolem, jež jsou často na obtíž v méně zralé poezii. Podstatným břemenem, s nímž se autor (narozený 1946) vyrovnává, je minulý čas, který má jinou specifickou váhu než přítomnost nebo budoucnost. (…)