Mozek, mysl a meze poznání

Mozek, mysl a meze poznání

Tomáš Rektor

Věda je požehnáním posledních staletí. Mnohé její postupy považujeme za zcela samozřejmé. Když před čtyřmi stoletími házel Galileo Galilei různé předměty z šikmé věže v Pise (jak praví mýtus, ve skutečnosti je zřejmě koulel po nakloněné rovině v klidu své pracovny, což vyžaduje mnohem menší přesnost měření) a z naměřených údajů odvozoval matematické vzorce a obecné zákonitosti, používal revoluční postup. Experiment. Zvykli jsme si na něj natolik, že nechápeme, jak bez něj mohlo vůbec docházet k pokroku. (...)