Nacionalismus a gender

Nacionalismus a gender

Jiří Štaif

Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Slon, Sociologické nakladatelství, Praha 2009, 315 s.

Magdaléna Pokorná: Josef Němec. Neobyčejný muž ne­obyčejné ženy. Academia, Praha 2009, 332 s.

Miroslav Hroch napsal životní dílo završující jeho téměř padesátiletý výzkum moderních evropských národů. Česká podoba jeho knihy Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů je z obsahového hlediska do značné míry totožná s její německou verzí Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, která vyšla roku 2005 v Göttingen jako druhý svazek řady „Synthesen. Probleme europäischer Geschichte" v nakladatelství Vandenhoeck & Ruprecht. Vyznačuje se značnými jazykovými kompetencemi autora a zejména pak komparativním přístupem, jenž bere jako samozřejmost, že pojem Evropy vymezuje geograficky i civilizačně komplexně jako areál analogického a zároveň i rozdílného národotvorného procesu na jejím západě, jihu, severu, středu i východě. Autorův intelektuální záběr je vskutku pozoruhodný; jeho text je třeba číst velmi pečlivě i proto, že v něm probíhá sofistikovaný, nezřídka otevřeně či skrytě polemický
dialog s předními autoritami, jež se tímto historickým problémem zabývaly. (…)