Naše nová problémová situace: ztroskotání ateismu a nezbytnost náboženství

Naše nová problémová situace: ztroskotání ateismu a nezbytnost náboženství

Rémi Brague

Moje teze zní: Ateismus ztroskotal, a proto je odsouzen k zániku. Náš úkol spočívá v tom, abychom vzali tuto skutečnost na vědomí a vyvodili z ní důsledky. Přitom mám dojem, že narážíme do otevřených dveří. Problém je však v tom, že většina našich současníků se zdráhá tuto skutečnost vůbec akceptovat. Zažíváme pokus ji utajit.
Je zřejmé, že proti mé tezi se prosazuje silné videtur quod non. Nebylo by právě naopak vhodnější hovořit o triumfálním tažení ateismu? To je ostatně způsob, jak si situaci představuje mnoho ateistů. Průzkumy ukazují, že v Evropě je stále menší počet lidí, kteří chodí do kostela, a to zřejmě ve všech zemích s křesťanským charakterem. To je příliš zjevné, než abych nad tím musel trávit mnoho času. (...)