Nemáš nějaké fotografie s bezdomovci?

Nemáš nějaké fotografie s bezdomovci?

Rozhovor s Jindřichem Štreitem
Josef Mlejnek

Svůj obdiv k dílu Jindřicha Štreita jsem kdysi dávno vyjádřil slovy, že fotograf má v objektivu svého fotoaparátu „Boží oko“. Měl jsem tím na mysli schopnost nahlédnutí do nitra člověka a zachycení lidské bytosti v jejím tajemství a v její důstojnosti, a to i v krajně skličujících podmínkách světa tak rozbitého a bezútěšného, jakým tehdy byl pohraniční kraj moravských Sudet. Nešlo o falešný soucit, ale o vyostřené vědomí skutečnosti, že žádný řetěz není silnější než jeho nejslabší článek (Chesterton). Před pěti lety jsme se s fotografem setkali v Brně na festivalu „Divadelní svět“, kam jej organizátoři pozvali jako oficiálního fotografa celé akce. Dozvěděl jsem se od něho, že má v srpnu 2011 navštívit Světové dny mládeže v Madridu. Jednou z českých akcí provázejících setkání papeže Benedikta XVI. s mladými lidmi byla výstava Jindřichových fotografií s názvem Brána naděje, vypovídající o náboženském životě u nás a v sousedním Polsku v době po pádu komunismu. Fotograf mne požádal, abych soubor jeho třiceti snímků pro madridskou výstavu doprovodil svými verši. Vše včetně vytištění katalogu se podařilo včas stihnout a těsně před Jindřichovým odjezdem do Madridu jsme se setkali na společném koncertu jeho dcery, flétnistky Moniky Štreitové, s kytaristou Pablem Rodriguezem v olomouckém Klášterním Hradisku. Z Brány naděje vzešla nakonec putovní výstava, která se během necelých pěti let objevila na několika desítkách míst, naposledy letos v lednu v Napajedlech. Loni koncem května proběhla na piazzettě Národního divadla v Praze vernisáž fotografií ze Štreitova bezdomoveckého cyklu nazvaného Domov (bez) domova. Z jeho nových fotografií jsem měl stejný intenzivní pocit jako z jeho snímků pořízených před třiceti a více lety v jeho rodném kraji. Jako by u nich v neoslabené míře znovu zafungoval výše zmíněný dar od Pánaboha a dostavila se stejná „řetězová“ reakce: ne soucit z nadhledu, ale bytostně lidské souznění. Domluvili jsme se, že se u něho na Sovinci v dohledné době sejdeme k rozhovoru pro Kontexty. (jfm)