Nezkrotitelná planeta vyčerpaných civilizací

Nezkrotitelná planeta vyčerpaných civilizací

Josef Mlejnek jr.

Povaha hlavního konfliktu současnosti se často označuje jako boj s terorismem nebo s islamismem. Tato nálepka, sama o sobě hodně zjednodušující, a tudíž potenciálně matoucí, však implicitně obsahuje i morální hodnocení probíhajícího zápasu, samozřejmě příznivé pro toho, kdo danou nálepku používá. Ale i ona morální dimenze má poněkud složitější, nikoliv jednoznačně černo-bílou strukturu.

 

 „Arabskému světu dnes vyčítám především nedostatek morálního svědomí; Západu vyčítám jeho sklon činit ze svého morálního svědomí nástroj nadvlády. To jsou dvě těžká nařčení a pro mne dvojnásob bolestná, avšak nemohu je přejít mlčením v knize, která se hodlá zabývat příčinami nastupující regrese. Ve stanovisku jedněch bychom marně hledali stopy po etických obavách či odkazy na univerzální hodnoty; ve stanovisku druhých jsou tyto obavy a odkazy všudypřítomné, ale využívané selektivně a neustále překrucované pro potřeby dané politiky. Výsledkem je, že Západ nepřestává ztrácet svůj morální kredit a že jeho protivníci žádný nemají,“

 píše francouzský spisovatel a esejista libanonského původu Amin Maalouf v knižní eseji nazvané Nezkrotitelná planeta, kde shrnul své úvahy o ústředních problémech dnešní doby.

 

 

Francouzský originál vyšel v roce 2009 pod názvem Le Dérèglement du monde (titul by se dal doslovněji přeložit jako „Rozklad nebo Narušení světového řádu“), český překlad Kateřiny Vinšové vydalo v loňském roce nakladatelství Garamond. Podtitul knihy zní „Když se naše civilizace vyčerpaly“. (…)