O odpovědnosti umělce

O odpovědnosti umělce

Josef Mlejnek

Francouzský filosof Jacques Maritain (1882-1973) pocházel z francouzských liberálně protestantských vyšších kruhů: byl vnukem významného politika druhého císařství Julesa Favra, který podepisoval po bitvě u Sedanu v roce 1870 Bismarckovi potupnou francouzskou kapitulaci. V mládí byl Maritain antiklerikálním socialistou; přátelil se mimo jiné s vynikajícím básníkem Charlesem Péguym, který později podobně jako jiný filosofův přítel z mládí, Renanův vnuk Ernest Psichari, padl v první světové válce. Během studií na Sorbonně se Maritain seznámil se svou pozdější manželkou Raďssou Umancovovou, ruskou Židovkou z Rostova na Donu, jejíž rodina se do Francie uchýlila před pogromy. (...)