O Putinově myšlení

O Putinově myšlení

Alain Besançon

Jestliže se Západ nachází v tak obtížném postavení vůči Rusku, je tomu tak proto, že se zmýlil jak v Rusku, tak i ve směru, jímž se Rusko ubírá. Revue Commentaire to však viděla správně. Přechod od myšlenky komunismu k ruské ideji nebyl vyhodnocen přesně. Dvě knihy, o nichž zde hovoří Alain Besançon, jsou pro nás příležitostí k tomu, abychom si to uvědomili. (…)

Přeložil Josef Mlejnek