Obhajoba Západu a jeho hodnot

Obhajoba Západu a jeho hodnot

Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Při příležitosti pětadvacetiletého výročí listopadové revoluce jsme v Kontextech (5/2014) publikovali článek, v němž jsme se pokusili vystihnout odkaz roku 1989, nabídnout aktuální interpretaci pozitivních změn, k nimž v naší zemi v uplynulém čtvrtstoletí došlo, a rovněž upozornit na některé nebezpečné tendence poslední doby. Okrajově jsme se věnovali i otázce vztahu České republiky k zahraničí, zejména evropskému. Připomenuli jsme, že naše země svou kulturou a historií neodmyslitelně patří k Západu, a to navzdory tomu, že dnešní Západ, především v podobě Evropské unie, má problematické a v některých případech dokonce úpadkové rysy. Současná veřejná diskuse ukazuje, že je užitečné se k těmto otázkám vrátit a podrobněji vysvětlit náš postoj. (…)