Obnovení z popela

Obnovení z popela

Dawid Wildstein

Snímek doprovázející můj text vyjadřuje jistý paradox druhé světové války. Jde o fotografii prvního vyhlazení uvnitř vyhlazení druhého. V dalším plánu na snímku vidíme trosky a smrt města - konkrétně jde o Varšavu po povstání z roku 1944. Ale přímo uprostřed města už žádné trosky nejsou, je tam jen prázdno. Němci neproměnili Varšavu jenom ve město trosek. V samotném jejím srdci, přímo uprostřed, to jest v Muranówě, kde do května 1943 existovalo židovské ghetto, se už nenachází vůbec nic. Z toho vyplývá, že uvnitř zničeného, vyhlazeného města, v jeho hekatombě, se mohlo ukrývat další vyhlazení, ještě dokonalejší, úplné. (...)