Od dobrých úmyslů ke zvrhlosti

Od dobrých úmyslů ke zvrhlosti

Gender, práva zvířat a eutanazie
Jean-François Braunstein

Francouzský filozof Jean-François Braunstein přináší ve své knize La Philosophie devenue folle (Poblázněná filozofie) důkladnou a inovativní analýzu prací zakladatelů nových oborů, které se úspěšně etablovaly v oblasti sociálních věd: genderových studií, antrozoologie a bioetiky. Tyto tři politicky korektní akademické disciplíny podstatným způsobem ovlivňují západní myšlení a postoje. Při četbě textů jejich průkopníků Johna Moneyho, Judith Butlerové, Petera Singera, Donny Harawayové a několika dalších je však zřejmé, že prvotní dobré úmysly následují absurdní, ne-li opovrženíhodné důsledky. Následující text je ukázkou z úvodní kapitoly Braunsteinovy knihy, doplněnou aktuálním Doslovem, který autor napsal přímo pro české vydání, jež vyjde na podzim tohoto roku v nakladatelství CDK. (…)