Odkaz radikálního konzervativce

Odkaz radikálního konzervativce

Jiří Hanuš

  Aktuálně vydaný soubor textů českého filozofa a politika Václava Bendy (1946-1999) je reprezentativním představením autorových studií, esejů, polemik a obran zachycujících nikoli vývoj jeho názorů - jak se na správného konzervativce sluší -, ale spíše vývoj institucí, v nichž se Benda občansky angažoval, tedy především Charty 77, a vývoj naší země v poslední etapě panství totalitního režimu. Osobní posun je zde přece jen zachycen, a to spíše na úrovni formální: texty postupují od lehčího, parodujícího a literárního tónu až k politickým analýzám, v nichž se zračí stále více odpovědnosti a jsou zatíženy vědomím, že s blížícím se zánikem starého režimu přijde ještě mnoho zkoušek, které budou vyžadovat nové, razantnější a obezřetnější nasazení. Jistý žertovný prvek z nich ovšem nezmizel nikdy, jak ostatně dosvědčuje i citát v úvodu. (...)