Odkrývání Finkelsteina

Odkrývání Finkelsteina

Petr Sláma

Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: Objevování bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyšehrad, Praha 2007, 385 s., z angličtiny přeložila Marie Čapková, ISBN 0-684-86912-8. (...)