Opomíjená psychoanalýza totalitarismu

Opomíjená psychoanalýza totalitarismu

Román Kallocain Karin Boyeové
Josef Mlejnek jr.

Žánru antiutopické literatury vévodí Orwellův román 1984. Jak to tak bývá, po jeho vydání se objevily nejen zástupy zpravidla povrchních napodobitelů, ale i několik autorů, o nichž by se dalo říci, že skutečně „převzali štafetu“. Ale člověkem ve štafetě byl i samotný Orwell, někdy dokonce obviňovaný z příliš těsné inspirace u Aldouse Huxleyho či Jevgenije Zamjatina. Tak jako tak, „předorwellovské dystopie“ představují velmi zajímavý, ale bohužel v kulturním povědomí zároveň často „ztracený svět“. K nejvýraznějším postavám tohoto literárního území bezesporu patří švédská spisovatelka Karin Boyeová a její román Kallocain, vydaný v roce 1940, tedy osm let před Orwellem. Zcela neprávem upadl trochu v zapomnění, a čtenářské veřejnosti je skoro neznámý i u nás, byť v českém překladu Iva Železného poprvé vyšel roku 1982 v nakladatelství Svoboda v nákladu 27 000 výtisků jako zatím jediné autorčino dílo. (…)