Parník filozofů

Parník filozofů

Nad knihou Lesley Chamberlainové
Ivana Ryčlová

  V roce 1922 sestavil Lenin seznam 160 nežádoucích ruských filozofů, akademiků, vědců a novinářů, kteří měli být deportováni z nově vzniklého sovětského státu, protože jejich myšlení se neslučovalo s idejemi bolševické revoluce. Počet nežádoucích osob byl postupně zredukován a ještě na podzim vypluly z Petrohradu dvě lodě, na kterých se svými rodinami opustilo zemi 59 významných osobností, které nalezly útočiště v Berlíně, Praze a Paříži. Kniha anglické autorky literatury faktu, kritičky a novinářky Lesley Chamberlainové Parník filozofů, vydaná letos nakladatelstvím Mladá fronta, je první souhrnnou prací, která (v překladu Jaroslava Kubrychta) tuto opomíjenou kapitolu v Leninově životopise zpřístupňuje českým čtenářům. „Podrobný příběh deportací nám dává," jak píše autorka v první části knihy, „ten nejbohatší materiál pro pochopení tohoto poznamenaného génia." Ukazuje na jeho taktickou brilantnost, která zahrnovala jak prezentaci deportací v domácím i zahraničním tisku, tak uvážlivou revizi výjimečných kauz. (...)