Pašije Oty Filipa

Pašije Oty Filipa

Mojmír Jeřábek

Tři škaredé středy a sedm dalších elegií o zlých dnech (Barrister & Principal, Brno 2012) zní nejnovější český titul z pera romanopisce a vypravěče par excellence, českého a německého spisovatele Oty Filipa. Ota Filip jako jeden z mála našich autorů zažil přímo na vlastní kůži, či takříkajíc z první ruky, snad všechna utrpení a hrůzy, jimiž jsme prošli ve 20. století. Jak ho tyto kruté rány osudu a „takzvaných velkých dějin" - jak o nich opakovaně píše, mluví a zpovídá se v románech Cesta ke hřbitovu, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, v Sedmém životopise a nakonec i v Osmém čili nedokončeném životopise - postihovaly, jak je na sebe i vlastní vinou přivolával, tak je on jako upřímný a poctivý vypravěč postihl ve svém díle. (...)