Piłsudski a první zrada Západu

Piłsudski a první zrada Západu

Rozhovor s Andrzejem Nowakem
Lukáš Skraba

Andrzej Nowak, profesor Jagellonské univerzity, patří k předním polským historikům. V současnosti se věnuje sepsání několikadílných monumentálních Dějin Polska. V roce 2015 vydal oceňovanou knihu První zrada Západu. 1920 – appeasement, na který se zapomnělo. V té popisuje postoje západních politických elit k střední a východní Evropě v roce 1920, tedy v době bolševického tažení na západ, které mělo za cíl ovládnutí středoevropského prostoru. Tehdy se vznikajícímu polskému státu pod vedením Piłsudského podařilo pochod Rudé armády na předpolí Varšavy zastavit, a získat tak pro region dvacet let nezávislosti. Přístup západních mocností se však podle Nowaka stal určitým předobrazem mnichovských a jaltských dohod. (…)