Poezie přesnosti

Poezie přesnosti

Rozhovor s Ryszardem Krynickým
Renata Gorczynská

Básník, překladatel a vydavatel Ryszard Krynicki je jedním z nejvýznačnějších tvůrců současné polské poezie. Společně s Adamem Zagajewským, Ewou Lipskou, Stanisławem Barańczakem a Julianem Kornhauserem patří k předním básníkům generace roku 1968 označovaným v Polsku jako Nová vlna. Narodil se 28. června 1943 v Sankt Valentinu nedaleko Lince v Dolním Rakousku – v pracovním táboře Wimberg, kam byli posláni jeho rodiče. Vystudoval filologii na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Je spoluzakladatelem nakladatelství a5, které vzniklo roku 1989 v Poznani a které vede se svou ženou Krystynou – od roku 1998 v Krakově. V tisku publikoval poprvé v roce 1966, první sbírka mu vyšla v roce 1969. Od konce šedesátých let publikoval v polských zahraničních časopisech, od roku 1974 rovněž na stránkách pařížského měsíčníku Kultura. V 70. letech byl spjat se vznikajícím disidentským hnutím, v roce 1978 se stal členem redakce podzemního literárního časopisu Zapis. Z dlouhé řady sbírek je třeba zmínit Jestliže v nějaké zemi, 1983, Ne o moc více a jiné básně, 1984, Nepoddaní nicotě, výběr básní a překlady, 1989. Ryszard Krynicki překládá především z němčiny. Od roku 1998 žije v Krakově. (…)