Politická obec a křesťanské perspektivy

Politická obec a křesťanské perspektivy

Pavel Bratinka

Během posledního půlstoletí vznikla celá řada zajímavých textů z dílny křesťansky orientovaných myslitelů, které nejsou dosud vydány, neboť byly publikovány neoficiálně, v rámci samizdatů, nebo zůstaly neotištěny. Rádi bychom připomněli některé z nich, přinejmenším ty, které mají značnou hodnotu pro pochopení křesťanské orientace v komunistické éře. Jako první přinášíme článek Pavla Bratinky, který vyšel v samizdatovém sborníku s názvem Polis a religio, jenž byl věnován Josefu Zvěřinovi k sedmdesátým narozeninám (byl uspořádán v edici Nové cesty myšlení v Praze roku 1983 a opis je nyní uložen v knihovně Libri prohibiti v Praze) a byl šířen v české kulturní obci prostřednictvím opisů. Dokládá mimo jiné konzervativní směřování části katolických intelektuálů v osmdesátých letech, směřování, které se projevilo i po roce 1990 v jejich konkrétním politickém angažmá. (...)