Politicky nekorektní exkursy

Politicky nekorektní exkursy

Peter L. Berger

Amerického sociologa PETERA L. BERGERA znají čtenáři časopisů CDK z celé řady článků a odborných studií. Jen málo autorů mělo na současné myšlení o sociologii moderní společnosti, kultuře a náboženství takový vliv jako on. Ve svých vtipných, intelektuálně stimulujících pamětech na svou kariéru, vydaných v loňském roce pod názvem Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World Without Becoming a Bore, Berger nejen vysvětluje, jak se stal sociologem, ale hlavně se soustředí na důležité otázky, které jej motivovaly v práci. Jeho čtivé vzpomínky, plné upřímných osobních detailů, působivého humoru a charakteristické sofistikovanosti, vydá pod názvem Dobrodružství sociologie. Jak vysvětlit svět, aby to nebyla nuda na konci tohoto roku CDK. (...)