Postpolitičnost čili postdemokracie

Postpolitičnost čili postdemokracie

Bronisław Wildstein

Demokracie je v současném světě nesporným vítězem na politické aréně. Zdaleka to neznamená, že tento systém není ohrožen, formálně však alternativní model nikdo nenavrhne. Proces, který k tomuto stavu vedl, probíhá už od války. Připomínám, že totalitním systémům a různým despotickým režimům se také říká „demokracie“.

Všichni (nebo téměř všichni) se na demokracii odvolávají, což neznamená, že ji berou vážně. V našem civilizačním okruhu se dnes demokracie stala pojmem-fetišem. Všechny nové iniciativy, i kdyby v podstatě neměly politický charakter, musí probíhat pod její hlavičkou. Demokracie tak funguje jako hodnotící pojem a její původní význam se přesouvá jinam. Přestává se tudíž vztahovat k realitě. Demokracie nikdy není dost, čím je jí více, tím prý lépe. Více demokracie může znamenat lépe – pro rodinu, pro kulturu, církev atd. Instituce obviňovaná z absence demokracie je automaticky zavrhována. (…)