Příběh o ztraceném synu

Příběh o ztraceném synu

Karel Josef Trotta a pád Domu habsburského
Jiří Hanuš

Spisovatel Josef Roth vydal svůj román Pochod Radeckého na počátku 30. let 20. století, nelze jej tedy ani omylem zařadit do literatury předminulého století, i kdybychom pracovali s oblíbeným konceptem tzv. „dlouhého století“. Jedná se spíše o text o 19. století, respektive o jeho středoevropské dimenzi, koncentrované do upadající Rakouské říše. Roth se rozhodl oslavit starou monarchii, ale jeho román není ani pouze oslavný, ani sentimentální. Je spíše naplněn úchvatnou nostalgií, kterou jsou prodchnuty osudy lidí, institucí i států. Nostalgie přitom není jen vzdálená vzpomínka, ale spíše značná část našeho společného osudu, tradice, kterou je zapotřebí znát. Je to spíše meditace o této tradici. (…)