Přivlastněný umělec

Přivlastněný umělec

Pozdní výtvarné dílo Josefa Čapka a jeho poválečná reflexe
Mariana Dufková

Každé historické období pohlíží na umělecká díla poněkud odlišně a v tomto směru je také reflektuje a navazuje na ně. Příslušný náhled ovlivňují dobové a místní okolnosti formované dějinnými událostmi a v souvislosti s tím také prostředí, ve kterém jsou díla vystavována. Uměleckou výpověď tedy významně určuje nejen kontext, v němž dílo vzniklo, ale i ten, v němž je vnímáno. Takto dochází k posunům v interpretaci, jež mohou leckdy podstatně změnit až překroutit smysl původního sdělení, a v tomto smyslu je pak čte a reaguje na ně následující generace. (…)