Prostředí a literatura - o čem psát dnes?

Prostředí a literatura - o čem psát dnes?

Zahajovací proslov na literárním fóru Mezinárodního PEN klubu v Tokiu, září 2010
Gao Xingjian

Nejprve mi dovolte, abych poděkoval předsedovi japonského PEN klubu panu Takashimu Atodovi za pozvání do Tokia, kde se dnes scházejí autoři z celého světa, a za možnost uvést téma tohoto fóra: „Prostředí a literatura - o čem psát dnes?" Rád bych vám představil několik svých pohledů na tuto otázku a předložil je veřejné diskusi.Literatura tváří v tvář životnímu prostředí, jinak řečeno onen dvojí vztah mezi člověkem a přírodou a mezi člověkem a společností, se dnes nachází ve svízelné situaci. Zhoršující se znečištění přirozeného životního prostředí stejně jako problém klimatického oteplování se palčivě dotýkají lidstva jako celku. I když narušení ekologické rovnováhy dávno patří mezi vděčná politická a mediální témata, po nějakém účinném řešení a jeho uplatňování není ani vidu ani slechu - i kdyby se podařilo alespoň mírně zpomalit narušování společenského životního prostředí, na němž závisí lidská existence, rychlost destrukce přirozeného prostředí se naopak zvyšovat nepřestává. (...)

Z čínštiny přeložil Denis Molčanov.