Rejstřík ročníku 2012

Rejstřík ročníku 2012

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

Editorial

Hanuš, Jiří: Editorial, 1/1

Mikš, František: Editorial, 1/2

Hanuš, Jiří: Editorial, 1/3

Hanuš, Jiří: Editorial, 1/4

Mikš, František: Editorial, 1/5

Balík, Stanislav: Editorial, 1/6

 

 

Texty

Balík, Stanislav: Tomáš Garrigue Masaryk a český antiklerikalismus, 4/41–55

Balík, Stanislav; Hanuš, Jiří: Reformy ve stínu revolty, 2/3–8

Baroš, Jiří: Politická moc a ústavní demokracie. Za konzervatismus ústavních forem, 3/8–12

Berger, Peter L.: Politicky nekorektní exkursy, 5/29–35

Berger, Peter L.: Uctívají tři abrahámovská náboženství stejného Boha?, 2/52–54

Besançon, Alain: Flaubertovo náboženství, 1/29–37

Besançon, Alain: Proč zakoušíme zvláštní potěšení při četbě Marcela Prousta?, 4/73–82

Brague, Rémi: Naše nová problémová situace: ztroskotání ateismu a nezbytnost náboženství, 5/46–51

Doležal, Miloš: Náš národ je marod, 3/78–83

Doležal, Miloš: Noc getsemanské zahrady. Několik epizod z příběhu číhošťského zázraku a mučednické smrti P. Josefa Toufara, 4/28–40

Doležal, Miloš: Výbor z korespondence Vladimíra Holana a Stanislava Zedníčka, 3/84–87

Dufek, Pavel: Brát pluralismus vážně. K debatě o právu, politice, spravedlnosti a Evropské unii, 5/67–74

Filip, Ota: Tři škaredé středy: 1939 – 1948 – 1968, 2/66–78

Fink, Ida: Jaro 1941, 1/77–85

Garrigues, Jean-Miguel, OP: Liberální křesťan tváří v tvář relativismu, 2/47–51

Hanuš, Jiří: Básnivý Ježíš a jeho desatero, 3/99–100

Hanuš, Jiří: Bouvard a Pécuchet: komika se znaky tragédie, 5/77–81

Hanuš, Jiří: Havel, duchovní syn Kampademie, 1/90–92

Hanuš, Jiří: Jaroslav Šabata: brněnský fenomén, 4/63–64

Hanuš, Jiří: Masaryk, Bělohradský a pokušení nihilismu, 5/64–66

Hanuš, Jiří: Moby Dick: ryba jako symbol, 6/59–63

Hanuš, Jiří: Oblomov: čistá duše 19. století, 4/68–72

Hanuš, Jiří: Šest předsudků, které jsou šířeny v České republice vzhledem k Evropské unii, 1/38–40

Hanuš, Jiří: Úzkost nad ohrožením lidství, 2/91–92

Herman, Arthur: Jak Amerika zbohatla, 6/19–25

Chocholoušek, Jiří: Možná všechno je ještě jinak než jinak. K poezii Petra Mazance, 1/56–59

Jeřábek, Mojmír: Hledání svobody pomocí jazyka. Před rokem odešel Jiří Gruša, 6/54–58

Jeřábek, Mojmír: Pašije Oty Filipa, 5/99–100

Kisjov, Stefan: Můj otec klaun, 6/77–80

Klaus, Václav: Tragická smrt Lecha Kaczyńského a střední a východní Evropa, 6/15–18

Kubát, Michal: Jak politicky napravit český parlamentarismus?, 5/3–10

Legutko, Ryszard: Esej o polské duši. Anno Domini 2012, 4/98–102

Maritain, Jacques: Tři malíři: Rouault – Severini – Chagall, 6/45–53

Marsh, David: Hospodářská a měnová unie v historické perspektivě. Přežije euro?, 1/41–44

Marsh, David; Singer, Miroslav; Fajmon, Hynek: Euro: Restart globální měny, nebo její konec?, 3/58–62

Mikš, František: „Krvavě rudá na mé sebevražedné paletě“. Raná tvorba George Grosze, 1/6–20

Mikš, František: Německý kulturní bolševik č. 1. George Grosz – umění ve službách Kominterny, 3/34–53

Mikš, František: Rudý dadaista, hodnost „propaganda“. George Grosz, dada a bolševická revoluce, 2/23–39

Mikš, František: „Tak ty jsi smrt, které se všichni bojí?“ Hledání Jana Paula, 6/86–89

Mlejnek, Josef: Kristův svědek Vít Bohumil Tajovský, 4/65–67

Mlejnek, Josef: O odpovědnosti umělce, 6/93–95

Mlejnek, Josef: Pohyb v pravdě. Přednášky profesora Jana Patočky v Brně, vzpomínka na rok 1967, 2/63–65

Olič, Jiří: 4x Čestmír Suška, 4/19–27

Pell, George: Islám a západní demokracie, 1/21–28

Petr Motýl: Zavři, ať ti neuletí duše, 1/65–76

Přidal, Antonín: Filozof Josef Šafařík očima své ženy, 3/63–67

Ryčlová, Ivana: Kolymské peklo – osud Varlama Šalamova, 3/19–33

Ryčlová, Ivana: Křik kolem Tichého Donu, 2/9–22

Šedová, Lenka: Ještě jednou Margarete Buber-Neumannová, 5/36–45

Švanda, Pavel: Kdo byl Josef Šafařík?, 3/68–70

Švanda, Pavel: Křesťanská spiritualita ve filmové epice, 3/13–18

Švanda, Pavel: Miloszova deníková meditace, 1/93–95

Švanda, Pavel: O české soše Svobody, 5/11–15

Švanda, Pavel: Proč se tak rozčilujete?, 6/26–30

Švanda, Pavel: Stará odpověď na starou otázku, 4/3–4

Švanda, Pavel: Za panem Václavem, 1/3–5

Tombs, Robert: Politické podloží devatenáctého století, 6/10–14

Tomský, Alexander: Barbaři před branami I. Události (2008–2012), 5/16–28

Tomský, Alexander: Barbaři před branami II. Události (2008–2012), 6/31–39

Tomský, Alexander: Elegické ohlédnutí za Jiřím Grušou, 1/53–55

Tresmontant, Claude: Budoucnost křesťanského myšlení, 5/52–56

Tučková, Lucie: Minulost bludný balvan na hůře větru. Krabatinský básník z rodu Pourratova, 5/82–88

Tučková, Lucie: Pohybem mořské řasy, 6/64–67

Urbanec, Jiří: Zeno Kaprál myslitel, 4/83–85

Wildstein, Bronisław: Práva versus právo, 4/5–18

Wildstein, Dawid: Obnovení z popela, 6/40–44

Wilson, John: Chodec Ray Bradbury, 5/75–76

 

Rozhovory

Aby se ze zla nestal společenský úzus. Rozhovor s Pawłem Lisickým, 2/40–46

Církev se vždy měnila a bude se měnit i do budoucna. Rozhovor s Tomášem Petráčkem, 4/56–62

Československo bylo náš Vietnam, Vietnam komunistického systému. Rozhovor s bulharským spisovatelem Stefanem Kisjovem, 6/71–76

Člověk v přírodě, člověk se živly, člověk a Bůh. Rozhovor s malířem Danielem Balabánem, 5/57–63

Důvěra v korunu je základem českého eurorealismu. Rozhovor s europoslancem Hynkem Fajmonem, 1/45–52

Filosofie je pro mne nezasloužený luxus… Rozhovor s profesorem Petrem Horákem, 2/55–62

Hlas Iriny Ratušinské stále zní, 4/47–55

Nechtěl jsem předvídat fiasko příliš brzy. Rozhovor s Davidem Marshem u příležitosti českého vydání jeho knihy Euro, 3/54–57

O politických ideologiích, sekularizaci a svobodě. Rozhovor s Romanem Jochem, 3/3–7

Spor s velkými autory o základní lidské hodnoty. S Milanem Uhdem o literatuře, politice a „druhém čtení“, 6/3–9

Začátek moudrosti spočívá v tom, že se necháme poučit. Rozhovor s Julianou Jirousovou, 3/71–77

 

Poezie

Doležal, Miloš: Vykoplý kořen křenu z koupelny Horkých, 5/89–92

Dvořák, Milan: Bulat Okudžava – několik písní, 2/83–82

Kaprál, Zeno: Ano ale. Z maxim Zeno Kaprála, 4/92–97

Kaprál, Zeno: Větrný žentour. Z poezie Zeno Kaprála, 4/86–91

Kolmačka, Pavel: Zem trčí z vody, 6/68–70

Koubová, Věra: Wolf Biermann – pruský Ikarus, 2/79–80

Mazanec, Petr: Co když už je mi bytí uslyšet, 1/60–64

Mlejnek, Josef: Krátká spojení, 6/81–85

Motýl, Petr: Jacek Kaczmarski – polský bard, 2/81–82

Zedníček, Stanislav: Zvečera mě bolelo srdce, 3/88

 

 

Básníci čtou básníky 

Vybírá Vít Slíva, 1/86–89

Vybírá Petr Král, 2/86–90

Vybírá Martin Stöhr, 3/95–98

Vybírá Pavel Kolmačka, 4/94–97

Vybírá Miloš Doležal, 5/93–98

Vybírá Robert Fajkus, 6/90–92