Rilke a jeho dílo v kontextu evropské duchovní tradice

Rilke a jeho dílo v kontextu evropské duchovní tradice

Eduard Roreček

Rainer Maria Rilke je osobností, která má v českém kulturním povědomí zvláštní postavení. Na jedné straně je chápán jako nepopiratelná básnická „hvězda“ (lze mluvit o rilkovském kultu), na druhé straně jej řada lidí zná jen podle jména nebo vůbec. Znalost jeho díla a osoby často končí u zařazení do velmi vágní škatulky „pražská německá literatura“. Je namístě připomenout, že letos uplyne od úmrtí tohoto pražského rodáka devadesát let. (…)