Stará odpověď na starou otázku

Stará odpověď na starou otázku

Pavel Švanda

Za mých mladých let rozumnější část evropské, ale i české levicové inteligence, zaražená akutními problémy sovětského tábora, pilně řešila problém: Byl teroristický stalinismus nevyhnutelným následkem marxistického myšlení, nebo jen specifickou ruskou úchylkou od humanistického socialismu, jenž by se koneckonců dobře snesl i s pluralitní demokracií a jejími svobodami? Byl gulagem vinen už Marx, nebo až Stalin? Ta otázka zůstala u nás teoreticky nezodpovězena, protože v poslední třetině srpna 1968 prakticky ztratila na zajímavosti. Avšak současné úvahy naší radikalizující levicové publicistiky (například v A2 nebo v Literárních novinách) nám překvapivě nabízejí čerstvou, i když ne novou odpověď. (...)