„Tak ty jsi smrt, které se všichni bojí?“

„Tak ty jsi smrt, které se všichni bojí?“

Hledání Jana Paula
František Mikš

S Honzou Paulem jsem se seznámil v roce 2005, kdy jsme byli oba členy Státního fondu kultury České republiky. Téměř okamžitě jsem si všiml zvláštní zarputilosti, s níž přistupoval k některým bodům jednání, svědčící o vyhraněné a neústupné povaze. Sedával u jednacího stolu vedle mne a já občas po očku pozoroval, jak si pro ukrácení chvíle kreslí perem na okraje projednávaných dokumentů nejrůznější obrazce a postavy. Věděl jsem, že je malíř, ale jeho obrazy jsem neznal. Z jeho kresebného projevu byla cítit jistota a vyzrálost, což podnítilo moji zvědavost. Až později jsem se dozvěděl, že už jako talentovaný chlapec kreslil komiksy do časopisu ABC, fenomenálního čtrnáctideníku, který mě v dětství fascinoval a na jehož nové číslo jsem netrpělivě čekával u novinového stánku. Brzy jsme se s Honzou dali do řeči a časem se spřátelili. Občas ho navštívím v ateliéru a se zájmem sleduji jeho umělecké hledání. Před nedávnem dokončil cyklus nových prací nazvaný Miniatury, z něhož část otiskujeme v barevné příloze. V kontextu jeho díla tvoří nepochybně zajímavý milník směrem k novým tématům i možnostem malby prsty. (...)