Tragická smrt Lecha Kaczyńského a střední a východní Evropa

Tragická smrt Lecha Kaczyńského a střední a východní Evropa

Václav Klaus

Bylo by těžko pochopitelné, kdyby politik, ekonom a intelektuál Václav Klaus, jenž po dobu celé jedné dekády stál na vrcholu ústavního systému České republiky jako prezident republiky, neměl na závěr svého druhého volebního období potřebu říci o své politické misi něco podstatnějšího. Nikoli jen rekapitulovat, ale také komentovat a interpretovat děje a události, které jeho politickou éru tvořily, provázely - a vlastně i periodizovaly. Stejně tak lze říci, že alespoň jistá část české veřejnosti něco takového od Václava Klause očekává.
Připravovaná kniha My, Evropa, svět je jeho vážným zamyšlením nad neradostným stavem současného světa. Na pozadí událostí, které většina veřejnosti zná především z jejich mediálního obrazu či expertních hodnocení, předkládá svou osobní interpretaci naší současnosti, jíž je nedaleká minulost součástí a často také původcem. Už vlastní výběr těchto událostí je svého druhu komentářem.
Kniha není vědeckou prací, ale textem přístupným široké veřejnosti. Texty jsou původní, dosud nepublikované a mnohde je znát, že si autor už může „dovolit" říci více, než mu až dosud umožňovala jeho státnická role. Knihu, která vyjde v době závěru Klausova prezidentství, vydá nakladatelství Fragment.
Kontexty se soustavně věnují našemu velkému severnímu sousedovi. Proto jsme pro naši ukázku vybrali text inspirovaný tragickou havárií, která proměnila především polskou realitu, ale znamenala cosi podstatného také pro nás - a ve svých důsledcích i pro Evropu a svět. (...)