Tři malíři

Tři malíři

Rouault – Severini – Chagall
Jacques Maritain

JACQUES MARITAIN (1882-1973) byl u nás vnímán nejprve jako filosof umění. V období mezi světovými válkami vyšla česky jeho kniha Umění a scholastika (1933) a časopisecky několik textů o umění a kultuře. O univerzalitě a trvající aktuálnosti myslitelova odkazu svědčí to, že v pražském nakladatelství Triáda vyšla v posledních letech další jeho díla - Člověk a stát (2007) a Sedm lekcí o jsoucnu (2009). Letos zde vychází kniha O odpovědnosti umělce (recenzi přinášíme na straně 93 tohoto čísla), a také vzpomínky filosofovy ženy RaVelká přátelství. S Maritainovými a jejich domem v Meudonu u Paříže jsou spojována setkání a trvalá přátelství s významnými umělci a mysliteli z dvacátých a třicátých let minulého století. Vedle malířů, o nichž hovoří v esejích shrnutých pod názvem Hranice poezie, to byl Hans Arp, básník Jean Cocteau, spisovatel Julien Green, skladatel Erik Satie nebo filosofové Maurice Merleau-Ponty, Gabriel Marcel a Nikolaj Berďajev. (...)