Úryvky z korespondence

Úryvky z korespondence

Jan Čep
Henri Pourrat

Představovat podrobněji čtenářům Kontextů spisovatele Jana Čepa je asi zbytečné. Připomeňme jen, že tento přední český literát přešel 15. srpna 1948 ilegálně hranici a usadil se v Paříži, kde také v roce 1974 zemřel. Jeho dílo vydávané v Československu před rokem 1948 je u nás dobře známé, exilová část jeho tvorby se k českému čtenáři dostává jen zvolna. V minulém roce vydalo CDK svazek Kniha týdne, který obsahuje část Čepových knižních recenzí vysílaných Rádiem Svobodná Evropa. Na konec tohoto roku chystáme vydání knihy Francouzští přátelé Jana Čepa, která bude obsahovat korespondenci s několika slavnými Francouzi (Georges Bernanos, Paul Claudel, Henri Pourrat, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel…) a Čepovy texty věnované těmto osobnostem. Publikaci připravil olomoucký romanista Jan Zatloukal, jenž se dlouhodobě věnuje Čepovu exilovému působení a mnohé u nás dosud neznámé texty objevil a zpřístupnil. Nejrozsáhlejší a nejosobnější korespondenční soubor je tvořen vzájemnými listy Jana Čepa a Henriho Pourrata, autora i u nás dobře známého románu Kašpar z hor. Na ukázku vybíráme několik dopisů. (…)