Vytrvalý jarní chodec

Vytrvalý jarní chodec

Pavel Studnička

  Petr Mazanec (1945) je středoškolský učitel, regionální historik a básník. Narodil se sice v severních Čechách (Ústí nad Labem; část dětství prožil v Děčíně), ale rodným krajem mu byl a je kraj jeho rodičů, to je Vysočina. Mládí prožil v Kamenici nad Lipou a v blízkém Rytově. Je absolventem FF UK v Praze v letech 1963-69. Žije v obci Veselá u Počátek. Podílel se na přípravě několika regionálních historických a dokumentárních publikací.Je autorem rukopisných sbírek Dostatečné znalosti (1968-1970) a Dostatečné známosti (1973-1974). Od roku 1990 je pravidelným účastníkem sborníků skupinky absolventů FF UK z 60. let, které vydávají autoři vlastním nákladem pod názvem Listopad (v roce 2009 již dvacet ročníků). Vydal v nepatrném nákladu pět sešitů svých textů: Verše (1998), Verše 2 (2002), Verše a texty 3 (2005), Krátké texty 4 (2006), Verše a texty 5 (2008). Je uveden také v antologii české poezie 20. století s názvem Up the Devil's Back (Po hřbetě ďábla), vydané na americké univerzitě Bloomington v USA v roce 2008.Kniha Jarní chodec vydaná nakladatelstvím Dauphin v roce 2009 je autorským výborem z jeho dosavadní tvorby. (…)