Význam kultury v časech migrace

Význam kultury v časech migrace

Zamyšlení nad skupinovou identitou
Matyáš Zrno

Některá témata jsou natolik ošidná, že je jaksi jistější se jim vyhnout. Migrační krize jich nabízí přímo přehršel. Otázka, která se nabízí skoro nejvíc, je samozřejmě ta, do jaké míry jsou lidé ze Sýrie, Iráku či Afghánistánu schopni (navíc v takovém počtu najednou) integrace do evropské společnosti. Od takové otázky je ovšem jen krůček k myšlence, ve společenských vědách už skoro kacířské, že tedy lidé asi nejsou úplně stejní. Že mají rozdílné zvyky, chování a tradice, a tudíž rozdílné šance uspět v rozdílném prostředí. Že nejsou jako nějaké univerzálně přesaditelné rostlinky, které vyrostou jak v okolí Göteborgu, tak na jihoruských pláních či v okolí Ninive. (…)