Vzpomínka na Pavla Studničku

Vzpomínka na Pavla Studničku

Petr Mazanec

Pavel Studnička byl můj celoživotní kamarád. Poprvé jsme se setkali na podzim roku 1963 v místnosti provizorního ubytování na Koleji 5. května (Švehlova kolej).

V ryzí jednoduché podobě u něho platilo pořadí – rodný kraj, Čechy (ČR), Evropa. Jeho domovem a životním osudem mu byl „jihovýchodní okraj Polabské nížiny, kde již začíná pahorkatý kraj v nadmořské výšce 255 m. Na severovýchodě obzor ohraničen předhořím Orlických hor, směrem jižním se zvedá panorama Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Na západ po spádu řeky Novohradky, jinak též Olšinky, kraj pozvolna přechází do zlatého pruhu země české.“ (Naše Chroustovice) Je to kraj, jehož spádovými městy jsou Vysoké Mýto, Chrudim a Pardubice. (…)