Za krásnější svět

Za krásnější svět

Rozhovor s historikem a teoretikem architektury Martinem Horáčkem
František Mikš

Proč se nám líbí stará města a stavby v tradičních slozích, ale souběžně vedeme spory o tom, zda je dnes přípustné stavět po­dobně? Jak se sympatie k tradičním architektonickým formám vyrovnávají s novými názory a potřebami? Cestu k odpovědím na tyto a související otázky nabízí obsáhlá kniha Martina Horáčka Za krásnější svět, která se brzy objeví na knihkupeckých pultech. Vysvětluje, proč jsou tradiční (nemodernistické) architektonické styly stále populární a živé, a vypráví příběh vztahu člověka k tradičnímu stavění od konce 19. století do současnosti. Ukázku z rukopisu jsme přinesli v minulém čísle Kontextů. Nyní otiskujeme rozhovor s autorem, pořízený v době dokončování redakčních prací na jeho knize. (…)