Za Zbyňkem Hejdou

Za Zbyňkem Hejdou

2. února 1930 – 16. listopadu 2013
Josef Mlejnek

První číslo Kontextů 2013 přineslo část rozhovoru, který jsme se Zbyňkem Hejdou vedli před několika lety na jeho vysočinské chalupě v Horní Vsi u Horní Cerekve. Na počátku letošního jara jsme se domluvili, že se budeme postupně scházet a náš rozhovor doplňovat. Nabádal mě, abych si s dalšími otázkami pospíšil, dokud si ještě něco pamatuje. Ale jeho paměť zůstala přesná a konkrétní. Vzhledem k jeho horšícímu se zdravotnímu stavu však k tomu už nedošlo. V posledním dvacetiletí prodělal řadu vážných onemocnění, ale vždy se z nich zotavil. A duchovní vnímavost a čilost v něm zůstávala neporušena téměř až do konce. Bláhově jsem předpokládal, že překoná i zdravotní potíže, které v posledních dvou letech zesílily. Ale nestalo se tak. Básník odešel obklopen láskou a péčí svých nejbližších v sobotu 16. listopadu v sedm hodin ráno. (…)