Zeno Kaprál myslitel

Zeno Kaprál myslitel

Jiří Urbanec

Nikoliv, není to omyl v nadpisu. Ačkoliv se budeme zabývat hlavně básnickým dílem tohoto brněnského rodáka (19. října 1941), přesto na počátku musíme vyznačit, čím ve světě české literatury působí nejvíce - nejde o překypující obraznost nebo spontánní citové zaujetí, ale působí originálním myšlením. Takto se projevuje nejen v básních (on sám jim říká pouze básničky), ale též v esejích a glosách, čímž je blízký francouzskému novoklasicistovi Paulu Valérymu či našemu Otokaru Březinovi. (...)