Život ve vile Tugendhat

Život ve vile Tugendhat

Daniela Hammer-Tugendhatová

Grete Tugendhatová se narodila v roce 1903 v Brně v bohaté židovské průmyslnické rodině. Její rodiče Marianne a Alfréd Löw-Beerovi patřili k rozvětvené rodině, která se velmi významným způsobem podílela na industrializaci Československa. Provozovala několik textilních továren, cukrovarů a cementáren, a to nejen v Brně a v blízké Svitávce, nýbrž i ve slezské Zaháni (dnes Żagań, dříve německý Sagan) a v Rakousku.

Moje matka vyrůstala v secesní, ze stavitelského hlediska velkoryse pojaté vile. Po nedokončených vídeňských studiích ekonomie se v roce 1922 provdala za průmyslníka Hanse Weisse ze Zaháně v (tehdy německém) Slezsku. Tak se stalo, že v letech 1922–1928 žila v Německu. Seznámila se zde se soudobým uměním a architekturou, mimo jiné také s díly Miese van der Rohe. V Berlíně navštěvovala dům historika umění Eduarda Fuchse, který Mies v roce 1911 postavil pro obchodníka s uměleckými předměty Perlse. (…)